Ze soutěže SDC 2015 (foto od Fajmannových - děkujeme):

https://www.zonerama.com/Profile/63166/171625

VIDEO

z tradičního plesu "Sousedský bál" v podání SZUŠ Blansko, co by pořadatele, včetně ukázek tanečních choreografií.
Na otázky moderátora odpovídá ředitel SZUŠ Blansko pan JAN JEŘÁBEK.

https://www.blansko.cz/media/televize-blansko/videozurnal/kategorie/3/video/234